17 Tháng Mười Hai 2018
Ngày tạo: 27/02/2016 2:10:57 CH - Số lần đọc: 184 - Phản hồi: 0 - Người đăng : Nguyễn Hồng Thắng
không thích Dislike (0)
Kính gửi quý khách hàng MTAX,
Theo thông báo của Tổng cục Thuế thì Tổng cục sẽ tạm dừng cổng trao đổi thông tin với các đơn vị, tổ chức bên ngoài  để phục vụ kiểm tra hoạt động của ứng dụng tại trung tâm dữ liệu dự phòng từ 18h00 ngày 26/02/2016 đến 18h00 ngày 28/02/2016.

Việc tạm dừng dịch vụ từ phía Tổng cục Thuế sẽ dẫn đến trong khoảng thời gian này khách hàng sẽ không nộp báo cáo thuế qua các dịch vụ MTAX được.

MISA xin thông báo.
không thích Dislike (0)