17 Tháng Mười Hai 2018

Thuế

Trạng thái mã số thuế phản ánh tình hình hoạt động của người nộp thuế đang theo dõi tại cơ quan thuế. Đây là một trong những thông tin đã công khai nhưng chưa được pháp lý hóa.
Số lần đọc: 29 - Like: 0 - Dislike: 0 - Phản hồi: 0

Tin tức MTAX

Để đảm bảo phục vụ các khách hàng một cách tốt nhất qua hệ thống Tổng đài Tư vấn và hỗ trợ khách hàng 1900 8677, kể từ ngày 05/3/2013, Công ty Cổ phần MISA chính thức tăng thời gian phục vụ khách hàng lên 11h/ ngày ( thay vì 8h/ ngày như trước đây)
 
Số lần đọc: 256 - Like: 0 - Dislike: 0 - Phản hồi: 0